ZATRAVŇOVACÍ PANELY

Popis-schéma

Zatravňovací panel ( mřížkový vegetační dílec )je vyroben z vibrovaného železobetonu třídy C 25/30 příp. C 30/37.

Použití-manipulace

Panely zatravňovací se používají pro zpevněná travnatá parkoviště osobních vozidel s omezenou denní dobou parkování na 10 hodin pro stavby občanské vybavenosti, odpočívadla silnic a dálnic, účelové, rekreační a jiné druhy parkovišť, zpevněné přístupové komunikace ke garážím, terénní, sadové úpravy apod. Podloží se navrhuje v tloušťce zpravidla 100 mm ( zemina s objemovou hmotností 1600-1750 kg/m3 ). Panely vyhovují nahodilému zatížení silničními motorovými vozidly o hmotnosti 2,5 t a největšímu kolovému tlaku 7,5 kN (ČSN 73 0035). Manipulace s panely se provádí jednotlivě pomoci jeřábu za závěsné prostředky. Panely se dopravují a skladují v hranicích naležato s proklady ve vzdálenosti max. 300 mm od kraje do výšky max. 1,8m. Těžké stavební mechanizmy se nesmí při pokládce pohybovat po položených vegetačních dílcích a ani po upraveném podkladu.

Předpisy

ČSN 73 6131-3, ČSN EN 13 369, PNP D12KZD, ČSN 73 0035, ČSN EN 206-1, vyhl. SÚJB č. 307/2002 sb.

SORTIMENT - ZATRAVŇOVACÍ PANELY

Číslo výrobku Značka výrobku L/B/H (mm) Objem (m3) Hmotnost (kg) Beton
KZD 1/96 3000/1000/150 0,227 590 C25/30
KZD 2/824 3000/1000/150 0,227 590 C25/30
KZD 3/824 3000/1000/150 0,227 590 C25/30
KZD 4/824 2400/1000/180 0,323 821 C30/37
KZD 5/824 2400/1000/180 0,323 808 C30/37
KZD 7/824 1200/1000/180 0,167 410 C30/37
zatravňovací panely